donderdag 4 februari 2010

Ernaar zoekt als was het zilver

Spreuken 2:4
“ .. ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat”

Hoelang blijf je zoeken? Dat hangt af van de waarde van hetgeen je zoekt. Als er ergens een ramp is gebeurd, wordt er gezocht naar overlevenden. Zelfs als iedereen de moed al heeft opgegeven, worden ze soms nog gevonden. Ook in de Bijbel staan voorbeelden van het zoeken naar mensen. Jakob zocht naar Jozef, maar niet lang genoeg, hij gaf de moed op hem ooit nog terug te zien. God zocht naar Adam en Eva totdat Hij ze gevonden had. Met dezelfde liefde zocht Jezus de verlorenen om ze te redden. En nu we gered zijn, hoe zoeken wij nu naar God? Gaan we Hem zoeken voor de vragen van ons leven, zoals Hij naar ons zocht? God laat zich heel makkelijk vinden. Je vindt God makkelijker dan goud of zilver. Hij zit niet verstopt. Je hoeft niet diep te graven. Je hoeft niet uitputtend door te gaan. Hij is heel dicht bij je en weet wat je nodig hebt. Zoek Hem en je zult vinden wat je nodig hebt.