donderdag 11 februari 2010

Liefde beschermt

Spreuken 2:8b
“ .. en beschut de weg van wie hem trouw zijn.”

De Here Jezus noemt Hem liefhebben hetzelfde als Zijn woord bewaren. ‘Waarom noem je me Here, Here en doet niet wat ik zeg?’ was een van zijn vragen aan de meelopers. Liefhebben betekent dat je degene die spreekt serieus neemt en dat je reageert op zijn woorden. Vooral als Hij degene is die zichzelf de waarheid noemt. God waakt over zijn woord om dat te doen. Er is echter één maar… God kijkt niet naar je gedrag, maar naar je hart. Hem volgen is een gezindheid, niet een werk. Logisch toch als het om liefhebben gaat.