woensdag 2 februari 2011

Een dwaas veracht de lessen van zijn vader

Spreuken 15:5
“Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.”

Berispingen zijn niet hetzelfde als een pak slaag. Een berisping is opbouwend en erop gericht fouten te voorkomen. In een berisping zit geen veroordeling, maar wel een correctie. Voor sommigen voelt een correctie als een pak slaag. Dat zijn mensen met een heel laag zelfbeeld. Ze ervaren kritiek als een aanslag op de persoon. Ze voelen zich afgewezen en verongelijkt, ze kunnen niet overweg met kritiek en verbergen zich ervoor, of wapenen zich ertegen. Ze gedragen zich graag als slachtoffer en geven iedereen de schuld. God noemt dat dwaas, niet handig dus. Kom van je troon en laat je door Vader corrigeren. Als er iemand is die het goed met je voor heeft, is Hij het wel. Hij wil je aantrekkelijker maken voor jezelf en voor anderen.