vrijdag 25 februari 2011

Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt

Spreuken 15:28
“Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt, uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil.”

Het mooiste voorbeeld hiervan vind ik in het verhaal van Jezus met de op overspel betrapte vrouw. De aanklagers roepen als het ware om een dodelijk antwoord, maar Jezus zegt niets en schrijft wat met zijn vingers in het zand. De Rechtvaardige denkt na en zegt dan: ‘Wie van jullie zonder zonde is, werpt de eerste steen.’ Wat een geweldig antwoord, geen verwijt, ook niet naar de goddelozen, maar wat is dat antwoord veelzeggend. De aanklagers worden eveneens schuldig verklaard en verliezen daardoor het recht om te oordelen. Ze druipen af, de een na de ander. En dan zegt Jezus: ‘Ook ik veroordeel jouw niet. Ga heen en zondig niet meer.’ De liefde en bewogenheid die uit dit antwoord spreekt, kan niet uit een opwelling voortkomen. Wat een kostbare stilte ging aan dit prachtige antwoord vooraf. Wat heerlijk te weten dat God in Zijn liefde zwijgt over onze fouten en alleen spreken wil over Zijn liefde.