woensdag 9 februari 2011

Een terechtwijzing is geen veroordeling

Spreuken 15:12
“Een spotter wordt niet graag terechtgewezen, nooit wendt hij zich tot de wijzen.”

Een spotter is iemand die geen rekening houdt met God. Het is iemand die vertrouwt op eigen inzicht en ervaring. Een terechtwijzing wordt dan ook gezien als een afwijzing. Een correctie wordt ervaren als een straf. Zo iemand voelt zich vernederd als hij op zijn tekortkomingen wordt gewezen. Hij zal zich proberen te verdedigen door de schuld naar anderen te schuiven of door te proberen zijn fout goed te praten. Maar wie wijs is, laat zich terechtwijzen. Wie wijs is weet dat hij niet alles weet. Het is helemaal geen schande om anderen om raad te vragen, uiteindelijk neem je je beslissingen zelf. Wat een geweldige zegen is het, wanneer je gevoel van eigenwaarde niet meer afhangt van je beoordeling door mensen, of door jezelf. God heeft aan jou dezelfde waarde toegekend als aan Jezus. Ook jij bent zijn geliefde zoon of dochter. Dat zal altijd zo blijven, maar tegelijk kunnen we nog heel wat leren van mensen die Gods wijsheid kennen.