zaterdag 5 februari 2011

Oprechte offers

Spreuken 15:8
“Het offer van de goddelozen is de HEER een gruwel, het gebed van de oprechten is hem welgevallig.”

Offers spelen in de Bijbel regelmatig een belangrijke rol. Kaïn vermoordde Abel vanwege een offer. Abraham offerde Isaäc op de berg Moria. Saul verspeelde zijn koningschap door het brengen van een offer. Er waren goede offers en foute. Maar uiteindelijk draait het maar om één offer. Het offer dat God zelf bracht. Jezus, Gods geliefde eerstgeboren Zoon werd geofferd voor de redding van de wereld. Een groter offer zal er nooit kunnen worden gebracht. Alles wat voor God waarde heeft, hangt samen met dit offer. Daarom zijn de offers van goddelozen Hem een gruwel. Het zijn offers zonder waarde. Het enige offer dat we God mogen aanbieden is de vrucht van onze lippen die Zijn naam belijden. Lofoffers, dankoffers, aanbiddingsoffers zijn altijd verbonden met het ene volmaakte offer dat God zelf bracht. In alles staat Jezus centraal. In onze verlossing, in onze aanbidding, in ons leven en in onze toekomst.