donderdag 24 februari 2011

Wie steekpenningen haat, zal leven

Spreuken 15:27
“Wie woekerwinst najaagt, richt zijn huis te gronde, wie steekpenningen haat, zal leven.”

God belooft ons te zegenen en Hij belooft ook dat we van Hem een overvloedig leven krijgen. De voorwaarde is geloof. Mensen die aan Gods beloftes twijfelen door ongeloof, ontvangen niets. Het najagen van woekerwinst en het aannemen van steekpenningen lijkt een snelle zegen te geven, maar in feite richten ze je huis te gronde. De bron is verkeerd. Hebzucht en begeerte geven nooit zegen, maar vloek. God wil ons rijk en voorspoedig maken uit geloof, net als Abraham. Hij weigerde rijk te worden door de koning van Sodom. Niets wilde hij hebben, want Gods belofte was genoeg. ‘Ik zal je zegenen’, had God gezegd. En diezelfde belofte geldt in Christus ook voor ons. God is onze voorziener, Hij zal ons zegenen. Wie dat gelooft kan elke verleiding weerstaan en zijn huis sparen van de ondergang.