zondag 16 oktober 2011

De vader van een wijze

Spreuken 23:24

“De vader van een wijze is vol blijdschap, wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem.”

Toen Jezus op aarde was liet zijn Vader weten dat Hij zich in hem verheugde: ‘Dit is mijn geliefde zoon’, sprak Hij. Wat moet het voor Jezus hebben betekend om die woorden van zijn Vader te horen. Temidden van mensen die Hem afwezen, was daar zijn Vader. Vol blijdschap over hem en vol vreugde over zijn wijsheid. Weet je dat God de Vader net zo blij is met ieder van ons? Nu wij Zijn zonen en dochters zijn geworden door het geloof, klinken deze woorden ook over ons: ‘Dit is mijn geliefde zoon, dis is mijn geliefde dochter.’ We zijn net zo geliefd als Jezus. En Jezus schaamt zich er niet voor ons zijn broer of zus te noemen. We zijn volkomen opgenomen in Gods gezin en Vader is trots op al zijn kinderen.