zondag 30 oktober 2011

Door wijsheid wordt een huis gebouwd

Spreuken 24:3
“Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand, ..”

Een huis is meer dan een hoop stenen. Een huis is een naam. Het huis van Oranje bijvoorbeeld bestaat al generaties en in een café of restaurant krijg je soms een drankje van het huis. God bouwt ook een huis. Jezus heeft het fundament gelegd en de gelovigen vormen het materiaal, de stenen en muren. Samen vormen ze Gods huis, waarvan Hij de hoofdbewoner is. Het huis wordt met wijsheid gebouwd. Niet de wijsheid van de wereld, want die is dwaasheid voor God, nee, Gods wijsheid is Jezus. Hij is de ontwerper en bouwmeester. Hij geeft elke gelovige zijn plaats en functie. Zo krijgt het huis ook een naam. De christenheid heeft een slechte naam gekregen, omdat er veel teveel met eigen wijsheid is verbouwd en veranderd aan het huis. Maar het fundament is intact en God herbouwt en herstelt zijn huis in deze tijd. Door inzicht in Gods genade zal het stand houden en een goede naam krijgen.