donderdag 27 oktober 2011

Ik ben geslagen, maar heb niets gevoeld

Spreuken 23:35
“Ik ben geslagen, maar heb niets gevoeld, ik ben afgerost, maar heb niets gemerkt. Laat ik maar eens opstaan, eerst een beker wijn.”

Verslavingen zorgen ervoor dat ook je gevoel wordt aangetast. In de tekst heeft iemand het niet gemerkt dat hij is geslagen, afgerost. De volgende ochtend zal hij zich niet zo lekker hebben gevoeld en dus grijpt hij opnieuw naar zijn verdovende genotsmiddel. De slavernij van de zonde leidt uiteindelijk naar de dood. Hoe triest is de weg van mensen die denken het geluk gevonden te hebben, maar in werkelijkheid een prooi zijn van de dood. Maar hoe geweldig is dan wat Jezus gedaan heeft om zulke mensen te verlossen uit hun nood. Hij werd geslagen en voelde elke slag, maar Hij nam ze bewust op zich om iedere verslaafde te kunnen verlossen op een rechtvaardige manier. Hij veroordeelt niet, maar verlost. Hij beschuldigt niet, maar geneest. Hij wijst niet af, maar zegent. Dood waar is uw prikkel? Jezus heeft de dood van zijn kracht beroofd door eruit op te staan. Zijn levenskracht is opstandingskracht voor jou en mij. Geloof het en ontvang het en leef.