woensdag 26 oktober 2011

Je voelt je heen en weer geslingerd

Spreuken 23:34
“Je voelt je heen en weer geslingerd door de golven, alsof je vastzit boven in het want.”

Door toe te geven aan verleiding kun je je rot voelen, heen en weer geslingerd zonder dat je nog de situatie onder controle hebt. Vanuit de wet zou je veroordeeld worden en gestraft, maar vanuit de genade ontvang je verlossing, vergeving en de kracht om te breken met elke verslaving. Het offer van Jezus is zoveel meer waard, heeft zoveel meer kracht dan we vaak denken of beseffen, dat we ons makkelijk onderuit laten halen door schuldgevoelens. We nemen de houding aan van een slachtoffer in plaats van een overwinnaar. Toegeven aan verleiding is niet de bedoeling, maar daarna als slachtoffer rondlopen evenmin. Je maakt al je keuzes vanuit de vrijheid die Jezus je gegeven heeft. Het is jouw keuze om zwak of sterk te zijn. Hij veroordeelt je niet, maar reinigt je met zijn woord, zodat je weer uit genade kan verder leven.