zondag 23 oktober 2011

Laat je niet verleiden

Spreuken 23:31
“Laat je niet verleiden door de glans van wijn, wanneer hij fonkelt in de beker. Hij glijdt zo makkelijk over de tong, …”

De begeerte wordt vaak opgewekt door wat een mens ziet. Het gekke is dat wat voor de een begeerlijk is, voor de ander nietszeggend kan zijn. Dat heeft met je ziel te maken. Als je ziel is afgestemd op God, heb je weinig behoefte meer aan aards genot. Je ziel bepaalt dus de mate van beïnvloeding, niet je ogen. Maar als je hart erop gericht is het aards genot te zoeken, vinden je ogen altijd wel iets bruikbaars. De fonkeling van wijn bijvoorbeeld. Verleidingen zijn geen zonden. Maar toegeven aan verleidingen kunnen wel zonde tot gevolg hebben. Moeten we dan alles wat verleiden kan verbieden? Nee, we moeten ons hart laten vollopen met Gods genade in plaats van met wijn, dan zullen de verleidingen hun kracht verliezen. We zien ze gewoon niet meer.