zondag 2 oktober 2011

Verleg geen oude grenzen

Spreuken 23:10
“Verleg geen oude grenzen, schend de akkers van wezen niet.”

Toen Israël het land Kanaän binnenging werd het land verdeeld onder de stammen. Wanneer iemand verarmde en zijn land moest belenen, kreeg hij het in het jubeljaar [vijftigste jaar] gratis terug. Dat is een beeld van de genadetijd waarin we nu leven. Pinksteren betekent vijftig. Vijftig dagen na de kruisiging werd de Geest op aarde uitgestort en kreeg iedereen terug wat hem was ontvallen door de zonde. In Christus worden de oude grenzen hersteld en de akkers van de wezen [ mensen zonder vader en moeder] teruggegeven. In Christus zijn we geen wezen meer, niet bezitteloos meer, niet meer gedoemd tot de bedelstaf. We mogen weer leven als bezitters op ons eigen erfdeel. God heeft vergoed wat de kaalvreter had afgevreten. In geloof ontvangen we het leven en de overvloed terug die God voor ons had bestemd.