dinsdag 22 november 2011

Je bent onschuldig

Spreuken 24:24
“Wie tegen een schuldige zegt: ‘Je bent onschuldig, ‘wordt door alle volken verwenst, wordt door alle naties vervloekt.”

In alle landen werkt het rechtsgevoel hetzelfde. Je mag een schuldige niet vrijspreken. Doet een koning dat toch, dan kan hij rekenen op een negatieve reactie. Tot zover allemaal te volgen. Maar nu zegt God tegen de schuldige: ‘Ik spreek je vrij van alle schuld’ en Hij noemt dat genade. Veel mensen ervaren dat als onrecht, maar dat is het niet. God is volkomen rechtvaardig wanneer Hij de schuldige vrijspreekt. Er is namelijk wel degelijk voor betaald. Jezus nam onze plaats in onder het oordeel van God over de schuld van de wereld. Jezus kon onze plaatsvervanger zijn omdat Hij zelf zonder zonde en zonder schuld was. Net als het offerlam bij de offerdienst in de tempel, nam Hij de plaats in van de zondaar. Hij is als lam van God gekeurd en aanvaard. Elke schuldige mag zijn hand op Gods Lam leggen en weten dat Hij wordt vrijgesproken. Het Lam droeg de straf. Zo wordt de schuldige vrijgesproken. Het gekke is, dat Jezus nog steeds wordt verwenst en vervloekt door degenen die Hem afwijzen als offerlam.