vrijdag 18 november 2011

Wie kwaad doet, heeft geen toekomst

Spreuken 24:20
“Want wie kwaad doet, heeft geen toekomst, het licht van goddelozen wordt gedoofd.”

Het kwade kan soms lang regeren, maar uiteindelijk heeft het geen toekomst. We zien het in de politiek, kwaadaardige systemen worden omvergeworpen, want uiteindelijk beseft iedereen dat er alleen toekomst is vanuit het goede. In de bijbel verzetten de FarizeeĆ«rs en Schriftgeleerden zich tegen de verkondiging van Jezus, maar een wijze als GamaleĆ«l zei: ‘Als het niet van God komt, stopt het vanzelf. Maar als het wel van God komt, is het niet tegen te houden.’ Die nuchterheid moet je hebben als het kwaad op je pad komt. Het licht van de goddelozen gaat vanzelf uit. Intussen verheugen wij ons in de vastheid van Gods genade. Zijn goedheid en trouw eindigen nooit. De duisternis moet het altijd afleggen tegen het licht. Wij wandelen in het licht, zolang we de glorie van Jezus voor ogen houden.