dinsdag 16 oktober 2012

Luister aandachtig

Discipline Spreuken 13:1
‘Een verstandige zoon luistert aandachtig naar zijn vaders lessen, maar een spotter slaat bestraffing in de wind.’

Jezus zei: ‘Ik doe nooit iets uit mezelf.’ En ergens anders: ‘Ik zoek niet Mijn eer, maar die van Mijn Vader.’ Je eert God als je naar Hem luistert. Jezus zegt dat je de liefde voor Hem kunt afmeten aan het doen van Zijn woorden. Gods wijsheid is zoveel wijzer dan dat van mensen, het is heel onverstandig om Zijn raad in de wind te slaan. Alles wat God de Vader zegt is vol liefde en genade. Hij houdt van Zijn kinderen en wil dat ze worden gezegend. Gods woorden komen tot ons uit de Bijbel, ze hebben gezag en houden stand in eeuwigheid. Jezus wist dit en als het erop aan kwam zei Hij: ‘Er staat geschreven …’ Paulus schrijft: Laat het woord van God rijkelijk in u wonen, zodat je het kunt gebruiken als het nodig is. Gods woorden houden beloftes in en vormen je geestelijke voedsel. Gods woorden zijn vol kracht en doven elke brandende pijl van de vijand. Gods woord geeft richting aan je leven en is een lamp voor je voet. Heel onverstandig om dat alles in de wind te slaan.