woensdag 24 oktober 2012

Voor eeuwig geliefd

Doodsangst Psalm 48:14
‘Zo is God, onze God, nu en altijd, hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Angst voor de dood hoeft een kind van God niet meer te hebben. Jezus heeft gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven en in eeuwigheid niet sterven.’ Jezus heeft de dood overwonnen en voor ons heeft Hij de dood ondergaan, zodat wij rechtstreeks naar Gods Vaderhuis gaan als we ons lichaam verlaten. We zullen de dood en het dodenrijk niet zien en niet binnengaan. Angst om niet binnengelaten te worden hoeft een kind van God ook niet te hebben. Er is ons toegang verleend aan het kruis toen het voorhangsel van boven naar beneden openscheurde en er een weg werd geopend naar Gods troon. We hebben vrijmoedig toegang tot die troon, want het is Gods genadetroon. Jezus heeft Zijn bloed daar gebracht als een volkomen verzoening voor al onze zonden. Hij is daar zelf als onze Voorspraak. Niet dat we nog moeten twijfelen of we wel aanvaard zullen worden, maar om ons te herinneren aan het volbrachte werk aan het kruis. De tekst leert ons dat God niet verandert, Hij is altijd dezelfde liefhebbende Vader vandaag, morgen en tot over de dood.