maandag 5 november 2012

Het leven

Ondernemen Spreuken 3:5
‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.’

Je hart is de plaats waar het gebeurt. Daar beginnen de oorsprongen van het leven. Wanneer je hart verdeeld is, zal je leven verdeeld zijn. Dat betekent twijfelen. Als een wegwijzer zegt dat je linksaf moet, maar dat je ook rechtsaf kan, wat moet je dan doen? Gods woord wijst maar in één richting: Jezus. Hij is de leidsman van je geloof. Hem moet je volgen. Al het andere moet je negeren, het is onbetrouwbaar.