dinsdag 13 november 2012

Vol verwachting

Depressie Jesaja 40:31
‘Maar wie de Here verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Paulus schrijft over de kracht die in ons werkt en dan bedoelt hij de kracht van de Heilige Geest. De kracht waardoor Jezus opstond uit de dood is in ons. De Heilige Geest is een persoon uit de God die een is. Jezus was op aarde en de Heilige Geest is nu op aarde. Jezus wees naar de Vader, de Heilige Geest wijst naar Jezus. Vader, Zoon en Geest wijzen naar elkaar en Jezus bidt tot de Vader en vraagt om ook ons op te nemen in de gemeenschap van de Vader, de Zoon en de Geest. Wanneer we beseffen dat God zelf ernaar verlangt ons bij zich te hebben voor eeuwig, om net zo van ons te genieten als van Vader, Zoon en Geest, dan ervaren we de kracht van liefde en geborgenheid. Dan kunnen we onze vleugels uitslaan zonder moe te worden. De vreugde om in Gods gemeenschap te zijn opgenomen geeft onvermoeibare energie. Daarmee kan je heel de wereld aan. Verwachten is beseffen dat er verandering komt ten goede in je situatie. Het is Gods liefde die jou kracht geeft.