dinsdag 19 maart 2013

Voorwaardelijke zegen

Vervulling Jesaja 58:10-11
'De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.'

Deze profetie uit Jesaja laat alleen maar zegen zien, maar er gaat wel een voorwaarde aan vooraf. De voorwaarde is, dat we gaan leven uit genade en de religie aan de kant zetten. Alle verplichtingen van wetten en regels, door mensen opgesteld en opgelegd, zijn als een juk dat verbroken moet worden. Mensen zitten gevangen in verplichte rituelen, voorschriften, verplichte bijdragen, verplichte feesttijden, verplichte kleding- en voedselvoorschriften. God zit daar niet op te wachten, sterker nog, Hij veroordeelt die vroomdoenerij. Waar het werkelijk om gaat, is dat we ons gaan ontfermen over de zwakken, de zieken, de gebondenen uit onze omgeving. Als we leven uit genade is dat geen verplichting, maar een vrucht. De liefde dringt ons om bewogen te zijn met onze medemensen, zoals Jezus bewogen was met de scharen. Dan zal de Heer je voortdurend leiden en zegenen en bevestigen. Stop met dode religie en ga leven. Dat is een zegen voor jezelf en voor je omgeving, maar bovenal, het eert God.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten