donderdag 24 oktober 2013

Ja en amen

2Corintiƫrs 1:20
'Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.'

Al Gods beloftes zijn vervuld door Jezus. Je zou ook kunnen zeggen, dat alles wat God heeft beloofd, op Jezus slaat. Het gaat altijd om Jezus. De Bijbel is ons gegeven zodat we Hem leren kennen. De profeten van het oude testament kondigden Hem aan. De psalmen verkondigen Hem en voor wie het gaat zien, staan de boeken van Mozes vol verwijzingen naar Hem. Alles in de hele schepping draait om Hem. Ook in de hemel krijgt Hij alle eer, alle aanbidding, want Hij is het Lam van God dat de zonde heeft weggenomen en de dood van zijn kracht beroofd. De mooiste belofte die door Jezus is vervuld, werd al door God aan Adam verkondigd. De kop van de slang zal vermorzeld worden. Uit het werk van Jezus stroomt zegen, herstel, verlossing en bevrijding, genezing en liefde naar de wereld toe. Wie daar amen op zegt eert God. Door dat kleine woordje maak je duidelijk, dat je de beloftes van God hebt ontvangen en dat ze ook in jouw leven zijn vervuld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten