zondag 10 november 2013

Behouden en verzegeld

Efeziƫrs 1:13
'In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,'

Vaak denken gelovige christenen dat ze na hun redding toch nog verloren kunnen gaan. Dat heeft dan altijd met hun gedrag te maken. Er zijn op dat gebied zoveel onwaarheden in omloop, dat deze tekst verhelderend is. Eerst heb je het evangelie over je behoudenis gehoord. Dat is pure genade en heeft niets met je gedrag te maken. God zelf heeft je uit liefde in Christus aangenomen. Je bent in Hem, dat is absoluut veilig en voor eeuwig. Op het moment dat je de waarheid niet alleen gehoord hebt, maar ook gelooft, weet je zeker dat je behouden bent. Je bent opnieuw geboren, niet uit je daden, maar uit Gods Geest. Jezus heeft je gekocht en betaald, je bent Zijn eigendom voor eeuwig. Daarom word je als een kostbaar bezit van Hem verzegeld. Niemand kan je roven uit Gods hand. Niemand kan ongedaan maken wat God heeft volbracht. Twijfel nooit aan je behoudenis, maar geniet van je leven in Christus. Wanneer Hij verschijnt, zal ook jij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten