donderdag 26 december 2013

Geen angst voor de jongste dag

Johannes 6:40
‘Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.’

Vroeger leerden wij, dat de jongste dag de dag was waarop het oordeel over je leven werd uitgesproken. Dan zou blijken of je bij de bokken of de schapen hoorde. Onzekerheid en angst waren het gevolg. Hoe zal Gods oordeel uitvallen over mijn leven, dat was de vraag. Het werd gebruikt als stok achter de deur bij de opvoeding: op een dag heb je je te verantwoorden. Gelukkig is de werkelijkheid anders. Dit vers leert dat de Vader wil dat iedereen behouden wordt en eeuwig leven zal hebben. Dat eeuwige leven is een genadegeschenk voor wie Jezus zien zoals Hij is, de brenger van Goddelijke vrijspraak voor wie gelooft. Meteen wordt er beloofd, dat je bij de wederkomst een nieuw lichaam zal ontvangen, net zo verheerlijkt als dat van Jezus zelf. Moeten we dan wachten tot de wederkomst? Nee, het eeuwige leven is eeuwig en begint op het moment dat je gaat geloven. Wanneer je sterft, leg je je aardse lichaam af en ga je zonder lichaam naar de Heer. Bij de wederkomst, op de jongste dag, ontvang je een nieuw lichaam om met Christus op aarde te kunnen leven in Zijn vrederijk. Kortom, de jongste dag zal voor een kind van God geen veroordeling brengen, maar heerlijkheid. We zullen net zo stralend zijn als Jezus zelf, schitterender dan de zon in haar kracht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten