zondag 29 december 2013

In Hem verheugt zich ons hart

Psalm 33:21
'Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij.'

Wat houd je over als alles om je heen wegvalt? Ik heb mensen zien instorten toen hun levenswerk in een klap werd weggevaagd. Een werk van tientallen jaren zorgvuldige en toegewijde opbouw, vernietigd in een nacht. Er zijn veel diep teleurgestelde mensen, geen hoop meer, geen toekomst. Dit is het lot van een leven zonder God. Wanneer de stormen komen en de slagregens tegen je huis slaan, zodat het instort, dan besef je dat er een fundament ontbreekt. Maar het is nooit te laat dat fundament te leggen, sterker nog, het ligt er al. Geen werk van mensenhanden, maar Gods werk. Hij heeft een fundament gelegd waarop iedereen mag bouwen. Het fundament is Jezus, Zijn leven is ons fundament. Zijn bloed en Zijn gerechtigheid vormen de garantie voor een hoopvolle toekomst en een gezegend leven. Als we alles verliezen, hebben we Jezus nog. In Hem verheugt zich ons hart, op Zijn heilige naam vertrouwen wij. Hij zal voor ons zorgen en niet toelaten dat we boven onze krachten worden beproefd. Hij zal ons uitredden en tot ere brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten