woensdag 25 december 2013

Voor kinderen en honden

‘En Hij zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden want het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.’

Gods reddende liefde is steeds eerst aan de joden bekend gemaakt en pas daarna aan de heidenen. Paulus benadrukt dat ook steeds in zijn brieven, eerst aan de jood en dan aan de Griek. Maar die volgorde is geen wet, Jezus wijkt er in dit verhaal vanaf, omdat Hij het geloof zag bij deze heidense vrouw. Geloof hebben en begrijpen wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan is nog steeds de enige voorwaarde om Gods liefde en genade te ontvangen. God wil dat alle mensen behouden worden, Hij heeft voor alle mensen de prijs betaald, alle zonden zijn vergeven en Hij heeft zich met de hele wereld verzoend. Maar waar het op aankomt, is de vraag: wil je deze genade wel aannemen? Er is geen uitverkiezing of willekeur bij God. Hij heeft niet van tevoren bepaald wie er gered worden en wie niet. De behoudenis is voor iedereen gelijk, Hij is in Jezus Christus voor ieder die gelooft. Of je nu bij het volk IsraĆ«l hoort, of bij ‘de honden’ die op de kruimels van de tafel wachten, geloof in de Here Jezus en je bent voor eeuwig gered.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten