vrijdag 14 februari 2014

Leven na de dood

Lukas 14:26
‘Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.’

Vele scharen volgden Jezus, maar Jezus zegt: ‘Je kunt me wel volgen, maar je kunt pas een discipel zijn, wanneer je alles opgeeft, je afkomst en zelfs je leven.’ Eigenlijk zegt Hij dus: ‘Je kunt pas Mijn discipel zijn na je dood.’ En zo is het ook. Pas nadat je met Christus bent gekruisigd en opgestaan, kun je als nieuwe schepping Jezus volgen. Een discipel ben je uit genade, niet door inspanning. Dat is wat Jezus zegt. Je kunt wel achter Hem aanlopen, zoals de scharen deden toen Hij op aarde was, maar dat betekent nog helemaal niets. Pas als je met Hem bent gestorven en opgestaan, heb je afstand gedaan van je aardse afkomst en ben je verlost van je eigen leven. Alleen door geloof kun je leven als nieuwe schepping en als volgeling van Jezus. Het is een leven uit genade, uit geloof. Het is leven uit de dood.