zondag 20 april 2014

Jezus is onze gerechtigheid

Mattheüs 21:32
'Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd.'

Johannes de Doper wees de mensen op Jezus met de woorden: ‘Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.’ Dat vonden de Farizeeërs niet leuk, want zij leerden de mensen dat ze hun zonden moesten belijden en hun best doen om ze na te laten. De tollenaars en de hoeren wisten dat ze alleen door genade gered konden worden en grepen die kans. De Farizeeërs vonden zichzelf geen zondaars, ze waren het voorbeeld van een zuiver leven. Paulus schrijft later dat hij volgens de wet onberispelijk was. Hoe blind kun je zijn! Ieder mens staat schuldig tegenover God, niemand is rechtvaardig, zelfs niet een. Of je nu tollenaar, hoer, of Farizeeër bent, je kan alleen in Gods gunst komen door het aanvaarden van het Lam van God. Door genade ben je behouden, door geloof, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. De weg der gerechtigheid is het geloof in Jezus Christus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten