dinsdag 6 mei 2014

Blijf de Here trouw

Handelingen 11:23
‘Toen deze aankwam en de genade Gods zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Here trouw te blijven;’

Kun je de genade van God zien? Jazeker, Barnabas zag de genade van God toen hij in Antiochiƫ kwam. Niet alleen joden, maar ook heidenen waren tot geloof in de Here Jezus gekomen en er was vreugde om Gods heil. Ook Barnabas verheugde zich en ondersteunde hun geloof met zijn bemoedigingen. Wat is dat precies, de Here trouw blijven? Waarom drong Barnabas zo aan dat te doen? Omdat vele niet-bekeerde joden probeerden om alle gelovigen onder de wet te brengen. De wet kan niemand rechtvaardig maken voor God. Je bent gerechtvaardigd door Christus en je ontvangt je rechtvaardigheid door geloof. Trouw blijven aan Jezus betekent, dat je niet op je eigen inspanningen gaat vertrouwen, dat je niet gaat werken om Gods gunst te verkrijgen. Weg met alle dode rituelen, weg met alle menselijke geboden, weg met raak niet, smaak niet, roer niet aan. Weg met alle discussie over de wet en over de sabbat. Het gaat alleen om Jezus. Hij is de werkelijkheid. Hij is je leven, je heiligheid, je gerechtigheid. Blijf daarbij, laat je er niet vanaf brengen. Dat is wat Barnabas zei en dat mogen we ons ook nu nog ter harte nemen.