vrijdag 16 mei 2014

Weet je geliefd

Markus 1:11
‘En een stem kwam uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen.’

Een stem uit de hemel horen, dat zouden we allemaal wel eens willen. Meestal willen we dat als we in de problemen zitten. Wat moet ik doen, is dan de vraag. Maar deze stem zegt niet wat Jezus moet doen, Hij bevestigt wie Hij is. Je bent Mijn Zoon. Je bent Mijn geliefde. Je bent Mijn welbehagen. Zijn dat niet de woorden die we het liefst willen horen? God spreekt dezelfde woorden ook tegen jou en mij. Je bent Mijn kind. Je bent geliefd, Ik zie je graag. Wij zijn vaak meer gefocust op wat we moeten doen, dan op wie we zijn voor God. We hoeven niets te doen, God heeft onze hulp niet nodig. We mogen er zijn, we mogen leven en geloven, net als Jezus, geliefd te zijn. Die stem uit de hemel klinkt ook voor ons. In Christus zijn we voor God even welbehaaglijk als Jezus. Dat moet gezegd en herhaald worden, tot we het geloven.