zondag 22 juni 2014

Het evangelie is eenvoudig

Handelingen 26:8
‘Waarom wordt het bij u ongelofelijk geacht, als God doden opwekt?’

Paulus verdedigt zich tegenover de joodse koning Agrippa in het bijzijn van de Romeinse stadhouder Festus. Paulus haalt Mozes en de profeten aan en zegt dat wat hij verkondigt, hetzelfde is als wat Mozes en de profeten hebben aangekondigd. Vooral koning Agrippa moet toch de geschiedenis van Israël kennen en weten dat God eerder doden heeft opgewekt. Maar het gaat in wezen niet over wat God kan of niet kan, maar om Jezus. Is Hij nu wel of niet de beloofde Messias? Paulus probeert de koning te overtuigen vanuit de Schriften. Maar Agrippa is bang meegenomen te worden door de argumenten van Paulus, hij stopt het gesprek. Alleen Gods Geest kan mensen overtuigen van de waarheid. Maar wij mogen voor ieder die het horen wil getuigen, dat Jezus de dood heeft overwonnen, niet alleen voor zichzelf, maar voor allen die in Hem geloven. Wie het evangelie aanvaardt, gaat over van de dood in het leven. Zo eenvoudig heeft God het gemaakt. Het gaat om ja of nee, gered of niet gered, voor of tegen Jezus, geloof of ongeloof.