donderdag 24 juli 2014

De inzet van je leven

Johannes 13:37
‘Petrus zeide tot Hem: Here, waarom kan ik U thans niet volgen? Ik zal mijn leven voor U inzetten!’

Jezus moest een weg gaan en niemand kon Hem daarin volgen, ook Petrus niet. Ik zal mijn leven voor U inzetten, klinkt wel stoer, maar is niet waar te maken. De waarheid is precies andersom. Niet wij zetten ons leven in voor God, maar Hij heeft Zijn leven ingezet als prijs voor onze verzoening. De mens met al zijn goede bedoelingen is niet in staat God te behagen. Wij zijn niet volmaakt in onszelf en niet in staat te herstellen wat door de zonde is vernietigd. Jezus is gekomen met Gods eigen oplossing, Gods eigen offer en Gods eigen gerechtigheid. Jezus ging naar het kruis om Zijn leven af te leggen en het weer te nemen. Door Zijn opstanding zijn wij gerechtvaardigd, door Zijn dood verlost uit de macht van de zonde. ‘Ik zal mijn leven voor u inzetten’, zijn de woorden van de Goede Herder. Omdat Hij zijn leven inzet, kunnen wij Hem volgen. Petrus moest wachten tot na de opstanding van Jezus, tot na de vervulling met de Heilige Geest. Daarna was hij door God zelf bekwaam gemaakt om Jezus te volgen en te dienen. Niet door eigen inzet, maar door de bewogenheid van Gods liefde.