zondag 6 juli 2014

Geef God alle eer

Jeremia 9:24
‘.. maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de HERE ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want in zodanigen heb Ik behagen, luidt het woord des HEREN.’

Wij mensen roemen graag. Soms zelfs zo erg dat het lijkt op zelfverheerlijking. De een roemt en de ander roemt nog meer, we moeten elkaar steeds overtreffen, totdat we de hoogste eer of de grootste prestatie kunnen roemen. We hebben kampioenen en records, bekers en kransen, medailles en ridderordes. Met trots spelden we al die eerbewijzen op en laten ons ermee feliciteren. Dat mag allemaal, maar het valt volkomen in het niet bij wat God voor ons doet en heeft gedaan. God zegt heel simpel: Als je wilt roemen, roem er dan over dat je Mij kent. Dat je mijn genade en barmhartigheid kent. Daar geniet Ik van, als je niet gefocust bent op jezelf, maar op Mij. Paulus schrijft later: Wie roemen wil, roeme in de Heer. Je wordt nergens zo blij en gelukkig van, dan door te beseffen dat God van je houdt. Dat Hij al je zonden heeft vergeven en dat Hij je leven zegent. Alle eer is alleen voor Hem.