vrijdag 25 juli 2014

Gods liefde bouwt jouw geloof op

Markus 4:40
‘En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof?’

Zonder de zekerheid dat Jezus je helpen zal, kun je alleen maar bevreesd worden in gevaar. Jezus heeft geprobeerd bij zijn discipelen geloof op te bouwen. Hij wist dat ze voor hete vuren zouden komen te staan. Hij moest hun denken veranderen ten opzichte van situaties. Hij doet dat ook bij ons. Niet langer zijn je eigen gedachten en je eigen mogelijkheden de grens, maar nu zijn Gods mogelijkheden je uitgangspunt. En ook al weet je niet precies wat Hij zal doen, je weet wel wat Hij heeft beloofd. Hij zal met je zijn en uitkomst bieden, zodat je ertegen bestand bent. Geloof richt zich op Jezus, op wat Hij gedaan heeft, op wat Hij beloofd heeft, op wie Hij is. Geloof denkt buiten de kaders van het zichtbare, buiten wat mensen mogelijk noemen. Geloof helpt je door iedere situatie, maar dan moet dat geloof wel zijn aangebracht. Het is de vrucht van Gods Woord. Wie zich voedt met Gods waarheid, zal als vrucht geloof ontwikkelen. Geloof gaat altijd over Jezus, over de Vader, over de opstandingskracht, over wie Hij is. Geloof is gebaseerd op de liefde van God voor jou. Die liefde moet je overtuigen dat vrees niet langer nodig is.