vrijdag 11 juli 2014

Gods werk in ons

2Corintiƫrs 3:4
‘Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God.’

Paulus benadrukt het verschil tussen wet en genade. De wet op stenen gedrukt, benadrukt onze slechtheid. De wet brengt zonde aan het licht en beschuldigt. Maar God schrijft Zijn wetten in ons hart, zodat we niet leven uit gehoorzaamheid, maar uit geloof. Het zijn de wetten van liefde en geloof, de wet van de vrijheid en het zoonschap. Paulus schrijft dat hij daarbij door Christus vertrouwt op God. Als Jezus Zijn werk volmaakt heeft gedaan, zal de uitwerking ook volmaakt zijn. Het gaat om het werk dat Christus doet in ons. Niet wij veranderen onszelf, maar Hij verandert en vernieuwt ons denken. Je mag erop vertrouwen, dat Hij het werk dat Hij begonnen is, zal afmaken. Het is door geloof in het werk van Jezus dat we vertrouwen hebben op God. Niet door wetten of verplichtingen, maar door Zijn genade.