donderdag 3 juli 2014

Vertrouw alleen op God

Numeri 14:11
‘En de HERE zeide tot Mozes: Hoelang zal dit volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij al de tekenen die Ik in zijn midden gedaan heb?’

Wij mensen hebben het dubieuze vermogen om niet te zien wat God doet. We zien het wel, maar we zien niet dat het God is die voor ons werkt. We kunnen alles verklaren, maar de verklaring is vrijwel nooit: dit doet God. Bij Israƫl was het niet anders. Met een sterke hand had God hen uit Egypte geleid. Ze waren erbij, toen ze door de Rode Zee trokken. Ze hebben gezien hoe God in de woestijn in alles heeft voorzien. Vijanden werden verslagen, zelfs de zon stond stil om Jozua de overwinning te schenken. En toch verviel het volk in afgoderij. Telkens was er angst en verbittering, omdat Gods trouw niet werd gezien. God werd versmaad, ondanks Zijn voortdurende zorg en bescherming. De zondige natuur van de mens heeft zich van God afgekeerd. Daarom heeft God ons een nieuwe Geest in ons binnenste gegeven. Gods Geest laat ons Gods hart zien. Hij focust onze blik op Jezus. En zolang we door de Geest geleid willen worden, zullen we vrede en rust ervaren. We zien God in al Zijn glorie en zijn niet bevreesd voor welke vijand dan ook. Aan ons de keus, laat ik me door Gods Geest leiden in zegen en overvloed, of vertrouw ik op mijn vlees en bezwijk onder angst en stress. De keus lijkt me niet te moeilijk.