donderdag 21 augustus 2014

De weg van vertroosting

Romeinen 15:4
‘Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden.’

Hoe doe je dat, is een veelgehoorde vraag. We zoeken naar voorbeelden als we iets niet eerder hebben meegemaakt. Hoe hebben anderen dat gedaan? God geeft ons de voorbeelden die we nodig hebben in de verhalen uit de Bijbel. Ze zijn ons tot onderricht gegeven, we kunnen ervan leren hoe het wel of niet moet. Maar wat de verhalen vooral laten zien, is de trouw en barmhartigheid van God. Hij is een God van uitreddingen, Hij is een helper. Die troost en zekerheid moeten we vasthouden. Een spreekwoord zegt: hoop verloren, al verloren. Dat geldt zeker in ons geloofsleven. Jezus is onze hoop. Hij is onze zekerheid. Wanneer we Hem vasthouden, zal onze ziel Zijn kracht ervaren. We zijn niet de eersten die beproefd worden, velen zijn ons voorgegaan. In de wereld lijden we verdrukking, maar houd moed. Volhard in je geloof, laat je vertroosten door de geschiedenis, die heeft aangetoond dat God trouw is, dat elk kwaad een keer stopt. Houd je hoop vast, God is je helper, Hij zal het doen.