zondag 3 augustus 2014

Het volmaakte is geschonken

Hebree├źn 7:19
‘(immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht) maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.’

Er bestaat geen enkele wet die mensen dichter bij God brengt. Een wet verbiedt iets of verplicht je tot iets, bijvoorbeeld de verkeerswet verbiedt je links te rijden en verplicht je rechts te rijden. Die wet brengt je niet nader tot de regering die de wet heeft uitgevaardigd. Een wet regelt dingen en bestraft overtreders. De wet van Mozes was Gods middel om aan te geven hoe hoog Zijn standaard is en hoe onmogelijk het voor een zondaar is die standaard te bereiken. De wet bracht het volmaakte niet, namelijk dat de mens geen zondaar meer is, maar een heilig kind van God. Wat de wet niet kon, heeft Jezus voor ons gedaan. Hij is de vervulling van de wet en die wordt ons uit genade toegerekend. Gods liefde schenkt uit genade, niet uit verdienste. We zijn door Jezus in Gods tegenwoordigheid gebracht. We mogen daar vrijmoedig zijn en geen wet klaagt ons nog aan. We hebben een betere hoop, een betere toekomst en een betere zekerheid dat God ons zegent. Niet op grond van onze werken, maar op grond van Gods genade.