zaterdag 16 augustus 2014

Leven in Gods koninkrijk

Romeinen 14:17
‘Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.’

Het koninkrijk van God is de geestelijke wereld waarin God koning is. In dat koninkrijk gelden wetten van liefde en gerechtigheid. Je bent in dat koninkrijk geplaatst door de dood en opstanding van Christus. Je bent erin en kan er niet meer uit, wat je ook doet, het verandert niets aan de werkelijkheid. We zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. We leven in het licht en de duisternis heeft geen rechten meer op ons leven. Eten en drinken verandert daar niets aan. Het is Gods Geest in ons die God behaagt. Gerechtigheid, vreugde en vrede zijn ons geschonken en worden zichtbaar door geloof. Door te wandelen in de waarheid van Gods liefde, ervaren we vrede en vreugde en leven we uit Zijn gerechtigheid. Geen religieus gedoe van raak niet, smaak niet, raak niet aan, maar liefde werkend door geloof en andersom. De Geest speelt de hoofdrol in ons leven. Het is de Geest die ons Christus laat zien en die Hem centraal stelt in ons denken. Van daaruit leven we, vanuit vergeving, verzoening, verlossing, bevrijding, kortom vanuit genade. Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Die liefde is in elke situatie voldoende om vrede en vreugde te ervaren. Zoek het niet in het houden van wetten en regels, maar geniet van het volbrachte werk van Jezus. Hij is onze gerechtigheid, onze vrede en onze vreugde.