zaterdag 23 augustus 2014

Meer dan een goede oogst

Psalm 4:7
‘Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren.’

David zoekt zijn heil bij God. Hij zoekt niet naar rijkdom en eer, maar naar God zelf. Hij ziet veel mensen om zich heen die een goede oogst zoeken, zegen op hun arbeid, maar David zegt, dat God kennen meer vreugde geeft dan een overvloedige oogst. Gods vrede komt voort uit het kennen van Hem. Dat geeft een hogere voldoening dan de aarde kan voortbrengen. Te weten dat God van je houdt, dat Hij voor je is en niet tegen je, dat Hij je in Christus alles heeft geschonken en dat Hij niet kwaad wordt wanneer je iets verkeerd doet. Het geeft zoveel vreugde en vrede om te beseffen dat de God van hemel en aarde Zijn welbehagen in je heeft. Niets kan daar tegenop. Jezus zegt niet, wie wat nodig heeft kan het van me krijgen, maar wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het gaat om zien, niet om krijgen. En het mooie is, dat wanneer je steeds beter ziet wie Jezus is, wie God de Vader is, dat je niet meer zo let op wat je nodig hebt of verlangt. God zelf is je vrede en vreugde en Hij schenkt je overvloedig, want Hij weet wie je bent en wat je nodig hebt. Wie zijn geluk in bezit zoekt, is arm, maar wie God kent, is rijker dan de rijkste mens op aarde. Had David het zo makkelijk? Nee, maar hij kende God en daarom zegt hij: in vrede leg ik me neer en ik slaap meteen in. Dat is echte rust.