zondag 24 augustus 2014

Vertrouwen in Gods trouw

Psalm 59:10
‘God, die trouw is, zal mij te hulp komen, God zal mij doen neerzien op wie mij aanvallen.’

Wat een prachtige woorden met een rijke inhoud. God die trouw is, dat is een absolute zekerheid, Hij zal mij te hulp komen. Ook dat staat vast. David is aan alle kanten omringd door vijanden die hem willen doden, maar in plaats van op de vijand gericht te zijn, of op zijn eigen leven, richt David zijn aandacht op God. Dat is het geheim van standhouden, niet geloven in eigen kracht, maar in Gods kracht. Hij zal voorzien, Hij zal uitredden. De meeste mensen komen in geestelijke nood, omdat ze op zichzelf gaan zien. Ze worden zelf het middelpunt van het denken, maar wie overwint, is op God gericht, die rust in Gods trouw en spreekt uit wat hij gelooft. God zal mij doen neerzien op wie mij aanvallen. God is …, God zal …, dat zijn de woorden die David gebruikt. Het gaat alleen om Hem.