zaterdag 9 augustus 2014

Voedsel voor lichaam en ziel

Mattheüs 4:4
‘Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.''

Jezus leert ons dat we niet alleen ons lichaam moeten verzorgen, maar ook onze ziel. Als we ons lichaam niet voeden, worden we ziek. Als we onze ziel niet voeden met de waarheid, gaan we de leugens geloven die de duivel ons influistert. Het gevolg is dat we ons schuldig en slecht gaan voelen en zelfs somber of depressief kunnen worden. Niet alleen brood, maar ook Gods Woord, dat hebben we nodig. Luisteren naar wat Jezus ons leert, maar vooral wat de Geest ons leert over het volbrachte werk van Jezus. Het onderwijs van Paulus over Gods genade is ons voedsel. Niet ieder woord uit de Bijbel is voor ons bestemd, of voor onze tijd. Elk woord wat onze aandacht richt op Gods liefde en genade is goed. Gevoed worden vanuit het nieuwe verbond leert ons het Vaderhart kennen. De waarheid is dat je geliefd bent en rechtvaardig, een nieuwe schepping die vrij is om voor God te leven. Geen veroordeling of aanklacht meer, maar bevestiging en bemoediging. Dat is wat onze ziel nodig heeft en wat God ons als voedsel aanreikt.