maandag 26 januari 2015

Een rechtvaardige verlosser

Jesaja 45:21
‘Een rechtvaardige, verlossende God.’

Wat is het toch geweldig dat we niet hoeven te kiezen tussen een veelheid van goden. Ze bestaan niet zegt God. Tenminste, geen God die rechtvaardig is en tegelijk een verlosser. Het is haast onmogelijk dat dit mogelijk is. Een rechtvaardige God zou ons veroordelen (zoals in veel godsdiensten het geval is), maar er is geen enkele God die tegelijk ook Verlosser is. Door het ene offer van de Here Jezus kan God rechtvaardig en verlossend zijn. Tegelijk heilig zijn en zondaars liefhebben, dat kan alleen God bedenken. God heeft gekozen, al voor de grondlegging van de wereld, dat Hij ons uit liefde wilde redden op een rechtvaardige manier. Het kostte Hem Zijn eigen Zoon. De Rechtvaardige stierf voor onrechtvaardigen om hen daardoor heilig en rechtvaardig te maken. Geen wonder dat Paulus later neerschreef: O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!