dinsdag 10 maart 2015

Gods Geest openbaart Gods hart

1Corintiers 2:12
‘Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.’

Onze Vader wil dat we weten en beseffen hoe rijk we zijn in Christus. Hij heeft ons Zijn Geest geschonken opdat we zouden weten wat Gods genade inhoudt. Gods Geest opent voor ons Gods hart, niet omdat het dicht was, maar omdat het bedekt was voor onze ogen. De religieuze regeltjes leggen een bedekking over de genade, maken van de genade loon. Maar Gods Geest wil dat we Christus zien, dat we zien hoe groot het offer was dat Hij bracht, hoe groot de gevolgen ervan zijn voor degenen die geloven. We hebben geen leven in onszelf, in onze daden, zelfs niet in onze toewijding, maar we leven in Hem. Hij is ons leven, onze gerechtigheid, onze heiligheid en onze volheid. De Geest van God laat Jezus zien, laat Hem schitteren voor onze geestesogen. De Geest van God verheerlijkt Christus en Hij leert ons te genieten van alles wat door Hem volbracht is.