dinsdag 17 maart 2015

Gods liefde verandert ons van binnenuit

1Johannes 4:19
‘Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.’

Veel christenen denken dat ze de opdracht hebben God lief te hebben en dan ook nog boven alles. En om het nog moeilijker te maken, ook nog je naasten liefhebben. Faal je dan ben je af en moet je opnieuw beginnen. Dat is wat veel christenen dan ook dagelijks doen. Maar lieve mensen, dat is niet wat God wil. God vraagt van ons niet wat we niet kunnen leveren. Niemand kan God liefhebben boven alles, alleen Jezus kon dat. Hij was zonder zonde in deze wereld, in Hem had God een welbehagen. Van ons vraagt God alleen maar Zijn liefde te aanvaarden. Die liefde houdt in, dat Hij al onze schuld heeft weggedaan. Dat Hij het oordeel over ons leven heeft gedragen. Dat Hij ons Zijn gerechtigheid heeft geschonken, zodat we niet langer onder een oordeel leven. God vraagt van ons geloof. Geloof en aanvaardt dat God je liefheeft. Dat is al wat God vraagt. Het gevolg van dit alles – wanneer je werkelijk aanvaardt en begrijpt dat God echt van je houdt -, is dat je uit verbazing en verwondering die liefde gaat beantwoorden. Niet omdat het moet, maar omdat je dat niet kunt tegenhouden.