zondag 15 maart 2015

Twijfel verdwijnt door het woord van Christus

Romeinen 10:17
'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.'

Wie twijfelt, kan niet ontvangen. Jakobus legt dat uit. Hij vergelijkt een twijfelaar met een golf van de zee die aanrolt en weer teruggaat. Twijfel is een oplosbaar probleem, je hebt meer voeding nodig. Geloof komt niet zomaar uit de lucht vallen, het is een vrucht van horen. Maar dat horen moet wel uit de goede bron komen, namelijk het woord van Christus. Genade en waarheid zijn gekomen door Jezus Christus. Zijn boodschap is Gods liefde. Hij veroordeelt niet, maar redt. Hij straft niet, maar verlost. Jezus is het bewijs van Gods liefde voor jou. Hij was bereid voor je te sterven uit liefde. God heeft zelf de weg geopend naar Zijn troon. Door Jezus heb je vrije toegang. De twijfel wordt gevoed door de wet. Die zegt dat je zelf aan allerlei voorwaarden moet voldoen om gezegend te worden. Die zegt dat elke zonde tussen jou en Gods in komt te staan. Maar Jezus leert dat we gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed. Dat niemand nog kan veroordelen wie God heeft gerechtvaardigd. Niets kan jou meer scheiden van Zijn liefde. De zonden zijn vergeven, God gedenkt ze niet meer. Er is nu geen zondeoffer meer nodig. Twijfel niet aan Gods liefde voor jou. Hij zal als een Vader voor je zorgen. Voed je geloof door het woord van Christus. Je bent vrij, je bent veilig, je bent geliefd, je bent heilig, je bent rechtvaardig, je bent een nieuwe schepping, je bent Gods kind voor eeuwig.