zondag 1 maart 2015

Verbondenheid door liefde

1Johannes 1:3
‘Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.’

Mensen die niet meer naar de kerk willen gaan, hebben vaak een nare ervaring achter de rug. De menselijke regeltjes en voorgeschreven vormen kunnen je als een harnas in de weg zitten. Als de regels boven de mensen worden verheven, gaat het fout. Dan verdwijnt de liefde en begint het heersen. Jezus heeft daarvoor gewaarschuwd. Johannes spreekt hier heel anders over de kerk. Hij heeft het over relatie, over verbonden zijn. Hij heeft het over samen verbonden zijn met de Vader en de Zoon. Hij zegt: ‘We hebben het gezien en gehoord, we zijn getuigen, en we gunnen het ook jullie.’ Zo wordt de kerk aantrekkelijk. God wil dat we samen genieten van Hem en van elkaar. Geef elkaar die ruimte en erken dat de kerk alleen bestaansrecht heeft als alles om Jezus draait en Zijn liefde voor zondaren.