maandag 27 april 2015

Eeuwig leven

1Johannes 5:11
‘Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.’

Veel mensen denken bij eeuwig leven aan de hemel. Ze vragen zich dan af of ze daar goed genoeg voor zijn. Ze vergelijken zichzelf met anderen en hopen er het beste van. Maar dat is helemaal niet wat hier bedoeld wordt. Eeuwig leven, met de nadruk op leven, is de nieuwe situatie die gekomen is door de dood en de opstanding van Jezus Christus. Hij is het leven en Hij geeft dat leven door zijn Geest. Iedereen die gelooft heeft dit leven bij het begin ontvangen. De Bijbel vat het heel simpel samen: ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven.’ Je kan niet in Jezus geloven zonder eeuwig leven te bezitten, want Jezus is dat leven. Sterker, Jezus is jouw leven. Je leeft alleen omdat Hij leeft. Hij is zo met jou en mij verbonden, zo een geworden met ons, dat we zijn zoals Hij is. Dat geldt voor iedere dag. Hoe je situatie ook is, je kan altijd zeggen: ‘Ik leef en de dood heeft geen vat meer op mij.’