maandag 20 juli 2015

Het is maar hoe je kijkt

Spreuken 15:15
‘Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest.’

Deze tekst gaat over ons hart. We zijn arm of rijk van binnen. Dat bepaalt de kwaliteit van ons leven. Wie steeds denkt dat hij tekort komt, ervaart slechts ellende. Had ik maar, had ik maar, is een grote leugen. De waarheid is dat Jezus jou door Zijn armoede rijk heeft gemaakt. Hij die alles bezat, heeft alles afgelegd, om jou alles te kunnen schenken. Aannemen wat Jezus jou geeft, doe je door geloof. Zo kan de arme zeggen: ‘Ik ben rijk, om wat Jezus heeft gedaan voor mij.’ Dan wordt het leven een feest, want God is je bron van vreugde geworden en niet je portemonnee of je bankrekening. Heb je hier moeite mee, vraag dan of God je helpt om je denken op dit punt te vernieuwen. Het leven is niet goed of fout; elke dag heeft genoeg ellende, maar ook een overvloed aan feestelijkheid. Het is maar hoe je kijkt.