vrijdag 17 juli 2015

Zoek niet jezelf maar Jezus

Johannes 5:44
‘Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?’

De Heilige Geest doet iets vreemds met een mens. Hij zorgt ervoor dat we niet langer over onszelf praten, maar over onze Vader en over Jezus, Zijn Zoon. De Heilige Geest wil niets liever dan Jezus verheerlijken. Hij neemt alles uit de diepte van God en verkondigt het ons. We gaan Gods liefde zien en ervaren. We gaan ons in Hem verheugen en willen Hem eren en aanbidden. De goedheid van God leidt tot jubel. Kijk maar eens hoe in Openbaring alles rondom Gods troon op Hem gericht is en Hem alleen aanbidt. Heerlijk is dat, het gaat niet om ons, maar om Hem die ons liefheeft. God wil zich graag aan ieder mens openbaren, maar wie alleen zichzelf zoekt is nog niet klaar om Gods liefde te ontvangen. Johannes vraagt zich af: ‘Hoe kun je tot geloof komen, als je nog zo vol bent van jezelf?’ Het antwoord is, zoek God. Keer je naar Hem en vraag Hem je zicht te vernieuwen. Zeker weten, dat Hij daarop reageert.