vrijdag 1 juli 2016

Een nieuwe generatie

Filippenzen 3:3
‘Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.’

De besnijdenis die God als teken van het verbond aan Abraham voorschreef, was een verwijzing naar Christus. De zondegeneratie van Adam moest worden weggesneden. Dat gebeurde aan het kruis, daar stierf de Adamgeneratie met Christus. Niet je natuurlijke afkomst, maar je Geestelijke is belangrijk. Uit God geboren zijn door het geloof, geldt voor God als besneden zijn. Het is geen werk van mensenhanden aan het vlees, zoals Paulus schrijft, maar een werk van God aan ons hart. Door die besnijdenis dienen we God, roemen we in Christus en letten we niet meer op onze natuurlijke mogelijkheden. In Christus zijn we van een nieuwe Goddelijke generatie, die leeft uit geloof.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten